Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi, stejně tak s naším autorským přístupem a fotografickým stylem

Rezervace svatebního termínu - Do 7 dnů od domluvy musí být složen rezervační poplatek na účet, který je nevratný. Rezervační poplatek činí minimálně 1000 Kč. V případě nezaplacení, bude termín nabídnut dalšímu zájemci.

Zrušení rezervace

Pokud je focení zrušeno ze strany fotografa, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se focení po domluvě písemně na emailu přesouvá na náhradní termín. Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 3 dny před focením. V případě svatebního focení není možné termín po uhrazení rezervačního poplatku již zrušit a požadovat vrácení tohoto poplatku. Pokud bude mít klient požadavek na přesunutí termínu focení a fotograf nebude mít tento požadovaný termín dostupný, tak je rezervační poplatek nevratný, protože nedošlo k problému na straně poskytovatele služby.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální vytížení

Splatnost cen

Cena za služby je splatná nejpozději v den focení. Prosím, připravte si částku, pokud to půjde přesně.


DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

Nedomluvíme-li se jinak, nejpozději do 30 dní.

Předání fotografií

Fotografie dostanete upravené ve formátu JPG v plném rozlišení. Soubory formátu RAW, ani neupravené fotografie v JPG neposkytujeme!

Fotografie jsou dodány v elektronické podobě zasláním odkazu do soukromé internetové galerie.

Archivace fotografií

Všechny fotografie se archivují po dobu minimálně 2 měsíců od odevzdání zakázky, poté jsou data postupně odstraněny v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).

Reklamace

Fakt, že se na fotografiích, nebo videu někdo sám sobě nelíbí, není důvodem k reklamaci.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Pokud se nedomluvíme jinak, má autor fotografií právo zveřejnit fotografie v portfoliu, na sociálních sítích (instagram, facebook, ...) nebo na svých webových stránkách.

AUTORSKÁ PRÁVA

Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. jsou fotografie vlastníkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora, pokud tyto fotografie nejsou přímo k použití propagace zákazníka. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely.

Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa.

PROHLÁŠENÍ K OSOBNÍM DATŮM

Prohlašuji, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuji jejich ochranu a v žádném případě je neposkytnu třetí osobě, a že je budu využívat výhradně pro svoji potřebu.

© 2023 Všechna práva vyhrazena, Ing. Denisa Macák Votápková MBA
IČO: 14253615 Fotografické služby, grafické a kreslířské práce
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!